هرچه سعی کردم نتوانستم جمله ای پیدا کنم در وصفت ،ای نازنین مادرم…

روزت مبارک ،دوستت دارم

بازم میگم دوستت دارم مامان عزیزم…

Advertisements