پیله ات را بگشا تو به اندازه پروانه شدن زیبائی!!!

تاحالا این جمله رو هزاران بار شنیده بودم ولی ندیده بودم….

3 تا کرم کوچولو اندازه یه بند انگشت بودن( که یکیشون بعدا مرد!!!)

بعد از دو سه هفته شدن اندازه یه انگشت و شروع کردن به تنیدن تار…


خیلی زیبا بودن تقلا برای تنیدن و درون خود فرو رفتن تا به اوج کمال و زیبائی رسیدن…

یکیشون زرد شد و اون یکی سفید که یکی از دوستان می گفت احتمالا نر و مادگیشون اینجوری مشخص میشه

بعد از 3 هفته بالاخره روزنه ای از پیله به بیرون پیدا شد…

واینم ثمره سه هفته تلاش ما و …

امیدوارم این تجربه زیبا و این لحظه با شکوه رو شما هم تجربه کنید!!!

Advertisements