یک روز سرد زمستانی مردی وارد ایستگاه متروی » واشنگتن دی سی » شد و شروع به نواختن ویلون کرد. این مرد در عرض ۴۵ دقیقه شش قطعه از بهترین قطعات باخ را نواخت. هزاران نفر برای رفتن به سر کارهایشان در مترو در حال رفت و آمد بودند. پس از ۳ دقیقه مرد میانسالی متوجه ویلون نواز شد. از سرعت قدم هایش کم کرد و پس از چند ثانیه با عجله به سمت مقصد خود به راه افتاد.

بعد از ۵ دقیقه ویلون زن اولین انعام خود را دریافت کرد. خانمی بی آن که بایستد دست خود را به داخل کیف برد و یک اسکناس یک دلاری به درون کاسه ی مرد انداخت و با عجله به راه خود ادامه داد. چند دقیقه بعد مردی از قطار پیاده شد به دیواری تکیه داد و شروع به گوش دادن به موسیقی کرد ولی بعد از چند ثانیه نگاهی به ساعت خود انداخت و با عجله از صحنه دور شد.

کسی که بیش از همه به نوازنده ی ویلون توجه نشان داد کودک ۳ ساله ای بود که مادرش با عجله و کشان کشان او را به همراه خود می برد. کودک یک لحظه ایستاد و ویلون زن را تماشا کرد مادر دست کودک را محکم تر کشید و کودک در حالی که هم چنان نگاهش به ویلون زن بود با مادر رفت.

در طول مدت ۴۵ دقیقه ای که ویلون زن می نواخت تنها ۶ نفر کمی توقف کردند. ۲۰ نفر انعام دادند بدون آن که مکثی کرده باشند و در مجموع نوازنده ۳۲ دلار جمع کرد. هنگامی که ویلون نواز از نواختن دست کشید همه جا ساکت شد ولی نه کسی متوجه این سکوت ناگهانی شد و نه کسی او را تشویق کرد و نه کسی او را شناخت.

هیچ کس نمی دانست این نوازنده ی ویلون » جاشوا بل » یکی از بهترین موسیقی دانان جهان و نوازنده یکی از پیچیده ترین قطعات نوشته شده برای ویلون به ارزش ۳.۵ میلیون دلار است. » جاشوا بل » ۲ روز قبل از نواختن در ایستگاه مترو در یکی از سالن های شهر برنامه ای ایجاد کرده بود که تمام بلیت هایش پیش فروش شده و قیمت متوسط هر بلیت ۱۰۰ دلار بود.

این یک داستان حقیقی است. نوازندگی » جاشوا بل » در ایستگاه مترو توسط یک کارگردان باهوش تلویزیونی ترتیب داده شده بود و بخشی از تحقیق برای سنجش زیبایی شناسی و اولویت های مردم بود. ممکن است در بین این هزاران نفری که در حال عبور از ایستگاه بودند کسانی نیز در همان کنسرت ۱۰۰ دلاری شرکت کرده بودند.

نتیجه ای که گرفته شده بود این است که آیا ما در شرایط معمولی و ساعات نا مناسب روز قادر به مشاهده و درک زیبایی هستیم ؟ آیا لحظه ای برای تحسین وقایع دور و بر خود توقف می کنیم ؟ آیا قادریم نبوغ و شگردها را در یک شرایط غیر منتظره شناسایی کنیم ؟ اگر ما آن قدر در دنیای خود هستیم که نمی توانیم به نوای ساز یکی از بهترین موسیقی دانان جهان که در حال نواختن یکی از بهترین قطعات نوشته شده برای ویلون است گوش دهیم داریم چه چیزهای دیگری را در لحظه لحظه های زندگی خود از دست می دهیم ؟

کمی مکث کردن در این روز های شلوغ زندگی شاید مسیر زیباتری را به شما نشان دهد و به موفقیت و آرامش بیشتری دست یابید. آن را از دست ندهید!

Advertisements