تسلیم نشو ـ آینده را ببین ـ مثبت بمان و همه تلاشت را بکن .

مورچه ها یک فلسفه ی ۴ حرفی شگفت انگیز دارند که اولین بخش آن این است : » مورچه ها هرگز تسلیم نمی شوند . «فلسفه ی خوبی است . اگر آن ها به سمتی پیش بروند و شما سعی کنید متوقفشان کنید به دنبال راه دیگری می گردند . بالا می روند پایین می روند دور می زنند . آن ها به جست و جوی خود برای یافتن راهی دیگر ادامه می دهند . چه فلسفه ی کارآمدی ! هرگز از جست و جوی راهی که تو را به مقصد مورد نظر می رساند دست نکش .

بخش دوم : مورچه ها کل تابستان را زمستانی می اندیشند . این نگرش مهمی است . نمی توان این قدر ساده لوح بود که گمان کرد تابستان برای همیشه ماندگار است . پس مورچه ها وسط تابستان در حال جمع آوری غذای زمستانشان هستند . یک حکایت قدیمی می گوید : » خانه ات را در تابستان بر روی شن نساز . » چرا به این پند نیاز داریم ؟ زیرا مهم است که آینده نگری کنیم . در تابستان باید فکر توفان را هم بکنیم . باید هم چنان که از آفتاب و شن لذت می برید به فکر سنگ و صخره هم باشید .

سومین بخش از فلسفه ی مورچه این است : مورچه ها کل زمستان را تابستانی می اندیشند. این مهم است . در طول زمستان مورچه ها به خود یادآور می شوند که » این دوران زیاد طول نمی کشد به زودی از این جا بیرون خواهیم رفت . » و در اولین روز گرم مورچه ها بیرون می آیند . اگر دوباره سرد شد آن ها برمی گردند زیر ولی باز در اولین روز گرم بیرون می آیند . آن ها برای بیرون آمدن نمی توانند زیاد منتظر بمانند .

و اما آخرین بخش از فلسفه ی مورچه : یک مورچه در تابستان چه قدر برای زمستان خود جمع می کند ؟ هر چه قدر که در توانش باشد ! چه فلسفه ی باورنکردنی ای ! فلسفه : » هر چه قدر در تواناییت است . » وای !

چه فلسفه ی فوق العاده ای فلسفه ی مورچه :

هرگز تسلیم نشو

آینده را ببین

مثبت بمان

و همه تلاشت را بکن .

Advertisements