همانطور
که‌ میدانیم مارها جزو خزندگانی هستند که‌ پا ندارند اما این مار عجیب 40
سانتیمتری دارای یک پای انگشت و ناخن دار میباشد که‌ بوسیله‌ آن براحتی از
دیوار میتواند بالا برود ، مار پا دار نخستن بار است که‌ توسط بشر رویت
شده‌ است .

این مار پادار را که‌ یک پیر زن 66 ساله‌ چینی کشف کرده‌ است میگوید ؛

نیمه‌
های شب بود که‌ با صدای خش خش از خواب بیدار شدم و دیدم که‌ یک مار بر روی
دیوار در حال حرکت است وقتی نزدیکتر شدم متوجه‌ پای مار شدم که‌ بوسیله‌
ان براحتی از دیوار بالا میرفت و در آن لحظه‌ که‌ خیلی ترسیده‌ بودم بسرعت
یک لنگه‌ کفش برداشته‌ و شروع به‌ زدن سر مار کردم و بعد کشتن آن را در یک
شیشه‌ الکل انداخته‌ و فردای آنروز به‌ یکی از دانشگاههای چین بردم و در
حال حاضر دانشمندان چینی در حال تحقیقات بر روی این مار هستند

احتمالا باباش مار بوده و مامانش مارمولک

Advertisements