88/8/30 موزه آبگینه:

این بازدید از موزه خیلی اتفاقی بود و من هنوز دوربین عکاسی ندارم اینارو با موبایلم گرفتم.

دیگه شرمنده شما ببخشید اگه بده!نور فلاش توش افتاده یا….

اینم عکسام:


 

اینم نمای بیرونی موزه:

Advertisements